Przemysław Kuropka

Specjalista ds. ubezpieczeń
.
504 706 089
przemyslaw.kuropka@doradza-my.pl

ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, podróżne, firmowe, na życie indywidualne oraz grupowe, zdrowotne, z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, odpowiedzialności cywilnej

Zapisz tę wizytówkę
w swoim telefonie:

Jestem absolwentem warszawskiego SGGW na wydziale nauk ekonomicznych. Profil studiów nie był wyborem przypadkowym, gdyż już w szkole średniej, interesowałem się bieżącą sytuacją gospodarczą w skali makro jak i sytuacją ekonomiczną w Polsce. Studia zaoczne oraz równoległa praca w wymagającej korporacji, były czasem intensywnej nauki i poznawania obyczajów biznesowych. Stanowisko związane z zarządzaniem produktem, pozwoliło mi dostrzec potencjał który tkwi w mojej osobie w aspektach wielopłaszczyznowych kontaktów z klientami. Dodatkowym krokiem mającym pomóc mi w wejściu na rynek pośrednictwa finansowego były podyplomowe studia na wydziale Zarządzania o specjalizacji Zarządzanie Sprzedażą.

Znaczne doświadczenie w relacjach z klientami w powiązaniu z dużą wiedzą merytoryczną z zakresu wiedzy ekonomicznej oraz szczególne zainteresowania związane z życiem finansowym gospodarstw domowych oraz firm, skłoniły mnie do wejścia na rynek pośrednictwa finansowego. Praca profesjonalnego planera finansowego w powiązaniu z bardzo dużą paletą produktową, jaką dysponujemy, daje nieograniczone możliwości w długofalowych relacjach biznesowych zarówno z klientami indywidualnymi jak i z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Niezliczona ilość decyzji finansowych w życiu każdego klienta wymaga od doradcy finansowego poniesienia pełnej odpowiedzialności za wspólnie podjęte decyzje. Stąd też w relacjach z klientami kładę główny nacisk na najkorzystniejszy dobór umów finansowych związanych z ubezpieczeniami majątku klienta oraz ubezpieczeniami na życie. Pracując z klientem zawsze staram się bazować na własnych doświadczeniach. Stąd też nierzadko rozmawiam z klientami o zabezpieczeniu przyszłości finansaowej ich samych oraz ich rodzin.

Trudna specyfika rynku doradztwa finansowego daje mi motywację do tego aby jak najlepiej wykorzystywać zdobytą wiedze i doświadczenie w długofalowych relacjach z klientami. Każdy klient, który dzięki mojemu zaangażowaniu i pomocy, podejmuje poprawne decyzje, daje mi największą satysfakcję napędzającą mnie do kolejnych działań.