Specjaliści Finansowi

Wspólnie budujemy komfort Twojego życia finansowego
Pośrednictwo finansowe to wciąż młody, ale bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku usług finansowych w Polsce. Niestety dotychczasowe praktyki większych pośrednictw finansowych już zdołały nadszarpnąć zaufanie Polaków, budujących od niedawna swą świadomość finansową.

Syguła&Partnerzy to pośrednictwo finansowe gotowe wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów. Polityka firmy skupiona jest wyłącznie na interesie klienta, co staje w sprzeczności ze strategią większości pośrednictw finansowych obecnych na rynku.

Jedyną formą reklamy, jaka jest wykorzystywana do rozwoju bazy klientów Syguła&Partnerzy, jest pozytywna rekomendacja ze stronych dotychczasowych zadowolonych odbiorców naszych usług. Działając wyłącznie na systemie rekomendacji, nasi specjaliści nie mogą pozwolić sobie na błąd. Poniżej przedstawiamy elementy, które pomagają nam utrzymać najwyższy standard obsługi.
.
dlaczego jesteśmy wyjątkowi?

Pełna niezależność finansowa
W przeciwieństwie do większości podmiotów stanowiących naszą konkurencję, powstanie oraz rozwój Syguła&Partnerzy zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych. Nie zaciągając kredytów w bankach, ani nie posiłkując
się dofinansowaniami ze strony naszych Partnerów, zagwarantowalismy sobie pełną suwerenność w doborze produktów oferowanych naszym klientom.

Najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie
W naszych szeregach działają wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Ze współpracy wykluczyliśmy tzw. "ogólnych doradców finansowych", którzy z założenia mają znać się na wszystkim, a w praktyce nie znają się na niczym. Dzięki ciągłym szkoleniom
oraz zdobywaniu doświadczenia w zakresie wąskich specjalizacji, specjaliści Syguła&Partnerzy stali się ekspertami w swoich dziedzinach, co daje gwarancję profesjonalnej obsługi, w każdym obszarze rynku finansowego.

Standaryzacja wynagrodzenia prowizyjnego
Najważniejszym atutem każdego specjalisty finansowego, powinna być jego bezinteresowność i rzetelność. Dzięki wprowadzeniu standaryzacji prowizji, powyższe cechy obsługi stały się w Syguła&Partnerzy standardem. Prostota tego systemu polega na wynagradzaniu specjalisty jednakową prowizją, która w żaden sposób nie zależy, ani od oferty, ani od instytucji, którą specjalista wybierze dla swojego klienta. Dzięki temu wyeliminowaliśmy jakikolwiek możliwy konflikt interesów i w połączeniu
z obszerną ofertą produktową zagwarantowaliśmy klientom dobór zawsze najlepszych rozwiązań finansowych.

Obszerna oferta produktowa
Syguła&Partnerzy mają docelowo stanowić jedyny pomost łączący naszych klientów z rynkiem finansowym.
Aby to osiągnąć, musimy mieć pewność, że każdej potrzebie finansowej sprostamy na najwyższym możliwym poziomie.
W związku z powyższym, naszym nadrzędnym zadaniem jest ciągłe aktualizowanie i poszerzanie palety produktów.
Obecnie zrzeszając ponad 65 instytucji, dysponujemy jedną z największych ofert na polskim rynku pośrednictwa finansowego.

Automatyczny system powiadomień dla klientów
Aby zapewnić ciągłość obsługi na najwyższym poziomie, wprowadziliśmy system automatycznych powiadomień rozsyłanych
za pomocą wiadomości tekstowych SMS oraz e-mail. W ramach tej usługi nasi klienci zupełnie za darmo otrzymują przypomnienia
o kończących się polisach ubezpieczeniowych, wygasających inwestycjach kapitałowych oraz o nadchodzącym terminie wymagalności składki, czy zbliżającym się terminie przeglądu technicznego auta.