ubezpieczenia niestandardowe dla biznesu

Często zdarza się, że w przypadku skomplikowanych projektów czy umów kontrahenci potrzebują także wzajemnej ochrony lub tzw. gwarancji. Są to tzw gwarancje bankowe należytego wykonania usługi, które zobowiązują wykonawcę do rzetelnego i zgodnego z wymogami wykonania usługi. Jednocześnie stanowią gwarancję dla inwestora, że w przypadku problemów z wykonawcą, inwestor otrzyma odpowiednią rekompensatę.

W ramach tej grupy ubezpieczeń wyróżnić można całą gamę ubezpieczeń projektów niestandardowowych, które wymagają odrębnej analizy i sprecyzowania wymagań. Przy doborze optymalnej oferty indywidualnie dopasowanej do każdego projektu z chęcią pomoże nasz specjalista.

.

Przemysław Kuropka Specjalista ds. ubezpieczeń
504 706 089 przemyslaw.kuropka@doradza-my.pl

Poznaj specjalistę


nasi partnerzy