ubezpieczenia mienia dla biznesu

Tak jak każde gospodarstwo domowe posiada w swym majątku nieruchomość, auto oraz członków rodziny, tak przedsiębiorstwo posiada swój majątek, flotę, maszyny, urządzenia oraz pracowników. Każde pojedyncze dobro firmowe składa się na majątek firmy, który powinien być odpowiednio zabezpieczony.

Wynajmując lokal, posiadając sprzęty i maszyny, firma narażona jest na zagrożenia losowe, w tym również na nieoczekiwane akty wandalizmu lub kradzieży. Dlatego też w pełni uzasadnionym jest ubezpieczenie mienia firmowego od wszelkich zdarzeń losowych, których wynikiem mogłaby być utrata lub zepsucie dóbr, które potrzebne są do funkcjonowania firmy.

Oferta ubezpieczeń mienia firmowego jest, podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych, bardzo duża, dlatego też warto przy dokonywaniu decyzji ubezpieczeniowych, zasięgnąć porady specjalistów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie.

Ubezpieczenia flotowe

Mienie firmy to oprócz sprzętów i maszyn, także pojazdy należące do danego przedsiębiorstwa. Analogicznie pojazdy te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom OC oraz dobrowolnym innym ubezpieczeniom , które to mają chronić te dobra przed negatywnymi skutkami ich użytkowania. Samochody i maszyny są często mieniem, które jest podstawą działalności danego przedsiębiorstwa, dlatego też powinny być tak chronione aby w przypadkach nagłych, firma mogła nie ponosząc dodatkowych kosztów, nieprzerwanie funkcjonować i przynosić dochód.

Mając pełną ofertę szeregu firm specjalizujących się w ubezpieczeniach mienia firmowego, jesteśmy gotowi do rzetelnego pośrednictwa, w tym jakże ważnym dla każdej instytucji zakresie.

.

Przemysław Kuropka Specjalista ds. ubezpieczeń
504 706 089 przemyslaw.kuropka@doradza-my.pl

Poznaj specjalistę


nasi partnerzy