ubezpieczenia dla pracowników

Niezwykle istotnym i wymagającym szczególnej troski dobrem każdej firmy są jej pracownicy. Firma to ludzie. Jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani do pracy, generują zakładane przychody, ale jednocześnie oczekują od pracodawcy poczucia bezpieczeństwa i opieki. Ubezpieczenie chroniące pracowników firmy jest z jednej strony motywatorem do działania dla pracowników a zarazem zapewnieniem spokoju dla ich rodzin, w przypadku gdy pracownik ten ulegnie niespodziewanemu pogorszeniu zdrowia bądź wypadkowi.

Ubezpieczenie pracowników jest także zapewnieniem pracodawcy że nawet w przypadku zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem personelu, otrzymają oni niezbędną pomoc, a co za tym idzie odpowiednio szybko wyzdrowieją i wrócą na stanowisko pracy.

System emerytalno rentowy w Polsce jest u schyłku opłacalności. Wszystkie działania wydłużające lata pracy, cięcia rent i emerytur wiążą się z niewydolnością systemu ubezpieczeń społecznych. Tak jak każde gospodarstwo domowe może we własnym zakresie przeciwstawiać się negatywnej tendencji poprzez gromadzenie kapitału na przyszłość, tak samo pracodawca może proponować swoim pracownikom takie rozwizania.

Polisy oszczędnościowe polegają na tym że pracownicy posiadają dodatkowe rachunki osobiste, na które pracodawca przelewa systematycznie pewną kwotę, która dodatkowo jest pomnażana, dając pracownikowi możliwość budowania kapitału na przyszłość. Zazwyczaj są to produkty, które z jednej strony dają gratyfikacje pracownikom ale są też kosztem dla firmy, co za tym idzie obie strony w dużym stopniu zyskują podatkowo.

.

Przemysław Kuropka Specjalista ds. ubezpieczeń
504 706 089 przemyslaw.kuropka@doradza-my.pl

Poznaj specjalistę


nasi partnerzy