ubezpieczenia OC dla biznesu

Odpowiedzialność cywilna OC to nic innego jak ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty gospodarcze w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Są to innymi słowy negatywne skutki działania osoby lub firmy, których wynikiem jest jakaś szkoda na innej osobie lub na własności innego podmiotu.

Odpowiedzialność cywilna w życiu zawodowym jest niezwykle ważna. Będąc lekarzem, architektem, księgowym czy też kierowcą, lub pracując w firmie, jako prezes, magazynier, pracownik biurowy, każdy z Nas jest za coś odpowiedzialny. Odpowiedzialność ta wiąże się z pewnym ryzykiem związanym z decyzjami, które podejmujemy sami, jako właściciele firmy lub jako pracownicy pracując w jakiejś jednostce.

W przypadku nieumyślnego błędu lub złej decyzji biznesowej, która negatywnie wpłynie na kontrahenta, winowajca może liczyć się z roszczeniami ze strony klienta. Właśnie w takich sytuacjach dana jednostka potrzebuje obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorstw. Zakres takich ubezpieczeń oraz możliwości związane są ściśle z typem działalności, którą dany podmiot prowadzi. Dlatego też zachęcam do kontaktu z nami w celu rozjaśnienia zagadnień związanych z tym jakże istotnym aspektem towarzyszącym podmiotom gospodarczym.

.

Przemysław Kuropka Specjalista ds. ubezpieczeń
504 706 089 przemyslaw.kuropka@doradza-my.pl

Poznaj specjalistę


nasi partnerzy