Czy elastyczne oszczędzanie jest możliwe?

Od dłuższego czasu do świadomości polskiego społeczeństwa coraz bardziej dociera fakt, że obecny system emerytalny nie będzie w stanie w pełni zaspokoić potrzeb przyszłych emerytur. Stojąc w obliczu niepewnej przyszłości emerytalnej, Polacy coraz chętniej sięgają po produkty oszczędnościowe, skutecznie mobilizujące do regularnego odkładania pieniędzy. Niestety przez ostatnie lata owe rozwiązania były dalekie od elastyczności. Brak dostępu do kapitału, zobowiązanie do wielu lat wpłat, spore koszty administracyjne to elementy, które skutecznie odstraszały potencjalnych Klientów. W odpowiedzi na potrzeby rynku Syguła&Partnerzy wprowadza nowe rozwiązanie oszczędnościowe, które pod kątem elastyczności nie ma sobie równych!
Oszczędzanie to wciąż gorący i aktualny temat w naszym kraju. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim tych z nas, którzy cenią sobie niezależność od instytucji Państwowych, których zadaniem jest zabezpieczenie naszej przyszłości, w postaci obiecanej emerytury. Zabezpieczenie emerytalne nie jest jednak jedynym celem oszczędzania. Wielu z naszych Klientów oszczędza kierując się np. chęcią wcześniejszej spłaty kredytu, realizacji pewnego marzenia życiowego, czy zabezpieczenia przyszłości naszych potomków.

Jak dotąd firmy będące dostawcami tego typu rozwiązań, przyzwyczaiły nas do pewnej utartej konstrukcji, charakterystycznej dla produktów służących długoterminowemu oszczędzaniu. Najczęściej są to tzw. polisy typu Unit-Linked ze składką regularną, oferujące możliwość systematycznego oszczędzania, lokując środki w tzw. UFK, czyli Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. W naszej opinii są to bardzo dobre produkty, jednak obwarowane są one pewnymi obostrzeniami, które nierzadko zniechęcają Klientów do rozpoczęcia aktywnego oszczędzania.

Do głównych wad tych produktów zaliczane są:
  • Opłaty likwidacyjne – są to opłaty pobierane przez towarzystwa w momencie chęci przedwczesnego zamknięcia produktu. Dotyczą one środków wpłaconych i w zależności od produktu, są one obliczane na wiele skomplikowanych sposobów,
  • Długoterminowe zobowiązanie – uruchomienie takiego produktu wymusza na Klientach konieczność oszczędzania przez 5, 10 lub więcej lat. Oznacza to że Klient jest zobligowany do regularnych wpłat przez cały okres umowy,
  • Stosunkowo wysokie koszty administracyjne,
  • Niska przejrzystość konstrukcji produktu.


Czy istnieją produkty, które nie mają takich obwarowań?

Rynek finansowy, jak każdy inny wymusza powstawanie nowych produktów, które będą bardziej dostosowane do wymagań strony popytowej - czyli Klientów. Odpowiadając na pytanie postawione w tytule, czy elastyczne oszczędzanie jest możliwe, specjaliści Finansowi Syguła&Partnerzy jednomyślnie mówią – TAK!

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rynek, postanowiliśmy wraz z naszymi partnerami, stworzyć produkt umożliwiający praktycznie w 100% elastyczne oszczędzanie! Wiedząc jak wielka jest potrzeba regularnego oszczędzania w naszym społeczeństwie, spowodowana budzącym coraz większy niepokój systemem emerytalnym, postanowiliśmy sprostać potrzebom naszych Klientów, współorganizując produkt inny niż wszystkie!

Czym wyróżnia się nasza propozycja? Przede wszystkim bardzo prostą i przejrzystą konstrukcją, bardzo niskimi opłatami, a przede wszystkim brakiem opłat likwidacyjnych, dzięki czemu przez cały okres trwania produktu możemy mieć dostęp do zaoszczędzonego kapitału! Ostatnią istotną zaletą jest fakt, że Klient decydując się na nasze rozwiązanie nie musi deklarować wpłat, na tak długi okres jak 5, czy 10 lat! Nikt nie jest przecież w stanie przewidzieć, czy przez kolejne 5-10 lat będzie dysponował niezachwianą płynnością, aby móc bez problemu uiszczać wymagane składki!

Wśród wielu klientów zapewne pojawi się pytanie, czy takie rozwiązanie, które jest elastyczne ma szansę zarabiać? Oczywiście! – ale pod jednym warunkiem. Aby tego typu produkt finansowy zarabiał, musi być na bieżąco odpowiednio zarządzany. Nie od dziś wiadomo, że “fundusze, to nie lokata i trzeba nimi zarządzać”. W związku z powyższym, każdy klient, który zdecyduje się na zakup naszego produktu, otrzymuje nieodpłatnie specjalistyczny serwis na cały okres trwania produktu, którego zadaniem jest przygotowywanie sugestii dotyczących odpowiedniego kierunku inwestycyjnego na dany okres cyklu koniunkturalnego.

Jeżeli chcecie Państwo oszczędzać, zachowując przy tym elastyczność i dostęp do kapitału, ale jak dotąd nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu, który by to umożliwiał - zapraszamy na spotkanie z naszym Specjalistą ds. Inwestycji i Oszczędzania. Na pierwszym spotkaniu dokona on fachowej analizy Twojej obecnej sytuacji finansowej, a na kolejnych przedstawi rekomendacje oraz ewentualnie zaproponuje uszyty na miarę potrzeb i możliwości Klienta, optymalny produkt oszczędnościowo-inwestycyjny. Zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą:

Przemysław Biernat
509 200 878


.