Dyrektywa IDD czyli zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń

Jeszcze w tym tygodniu powinny wejść w życie przepisy dostosowujące prawo krajowe do wymogów dyrektywy IDD. Jej intencją jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony klienta.
23 lutego 2016 roku weszła w życie dyrektywa IDD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń), która nakłada nowe obowiązki na dystrybutorów ubezpieczeń. Wprowadza ona regulacje, zgodnie z którymi klienci będą musieli być lepiej informowani o produktach. Dodatkowo, obligatoryjnie będą musieli być informowani o charakterze w jakim występuje sprzedawca (broker lub agent), sposobie jego wynagradzania oraz otrzymywać szczegółowe informacje dotyczące procedur składania skarg. Informacje będą musiały być przedstawiane w sposób jasny i rzetelny. Termin jej wdrożenia przez wszystkie Państwa członkowskie upływa 23 lutego 2018 r. W Polsce nadal trwają prace legislacyjne dostosowujące prawo krajowe do wymogów dyrektywy.

Intencją IDD jest zapewnienie wyższego poziomu ochrony klienta. Zgodnie z jej regulacją dystrybutorzy ubezpieczeniowi będą mieć wiele nowych obowiązków, takich jak rzetelne informowanie o cechach produktu, opłatach, zasadach wynagradzania pośredników przez towarzystwa ubezpieczeń.

Dyrektywa IDD wprowadza obowiązek przeprowadzenia badania potrzeb klienta w oparciu o uzyskane od niego informacje. Oferowany klientowi produkt ubezpieczeniowy powinien odpowiadać jego wymaganiom i potrzebom oraz zostać zaprezentowany w zrozumiałej formie, umożliwiającej podjęcie przez niego świadomej decyzji. Udzielając porady przed sprzedażą produktu ubezpieczeniowego, pośrednicy ubezpieczeniowi oprócz obowiązku określenia wymagań i potrzeb klienta będą musieli także przedstawić klientowi zindywidualizowaną rekomendację , wyjaśniając, dlaczego dany produkt najlepiej spełnia jego wymagania i potrzeby.

Zakres nowej dyrektywy jest szeroki - IDD dotyczy pośredników ubezpieczeniowych, w tym internetowych porównywarek, towarzystw ubezpieczeniowych i ich pracowników, jak i pośredników sprzedających ubezpieczenia jako działalność.

W praktyce dyrektywa spowoduje prawdopodobnie zdecydowane wzmożenie biurokracji asystującej agentowi przy wystawianiu polisy ubezpieczeniowej. Jest to dokładnie ten sam kierunek zmian, jaki przez ostatnie lata mogliśmy zaobserwować w pośrednictwie w sprzedaży kredytów oraz wszelkiego rodzaju produktów inwestycyjnych. Zarówno w przypadku jednych, jak i drugich najbardziej zauważalnym zjawiskiem było zwielokrotnienie ilości papierowych dokumentów i wymaganych od klienta podpisów.

Niemniej jednak, nie należy zapominać o pozytywnych rezultatach, jakie przyniosły tego typu dyrektywy w przeszłości. Dzięki wprowadzanym regulacjom wiele nieuczciwych podmiotów bezpowrotnie zniknęło z rynku pośrednictwa, bądź zostało zmuszonych do gruntownych zmian w organizacji sprzedaży.

W strukturze pośrednictwa finansowego Syguła&Partnerzy przytoczone dyrektywy, tak jak ta spodziewana w niedalekiej przyszłości, nie zmieniły i nie zmienią zupełnie nic. Nasza strategia polegająca na oferowaniu klientom w sposób niezależny i rzetelny wyłącznie najlepszych rozwiązań finansowych wyprzedza nowe przepisy oraz nieuczciwą konkurencję o całe setki mil morskich.

Celem tego typu przepisów jest uregulowanie i przezwyciężenie nieuczciwych praktyk stosowanych w wielu pośrednictwach na całym świecie, natomiast uczciwie działające pośrednictwa finansowe nie mają się czego obawiać. Wręcz przeciwnie – jest to powód do niewątpliwej radości dla wielu pośredników, bo pomimo kolejnych dziesiątek stron często zbędnych papierów, nowe regulacje spowodują swoiste odświeżenie sytuacji na rynku pośrednictwa.

Nasi klienci mogą spać spokojnie. Pośrednicy finansowi Syguła&Partnerzy od początku swojej działalności kierują się wyłącznie dobrem klienta, oferując zawsze możliwie najlepiej dopasowane do ich potrzeb rozwiązania finansowe. Tak czy inaczej warto trzymać rękę na pulsie, bo kto wie jak gruntowne zmiany na rynku przyniesie nowa dyrektywa w niedalekiej przyszłości?
.