Koniec mitu o 100% bezpieczeństwie depozytów bankowych

Według nowych przepisów, które obecnie są przegłosowywane w rządzie, w niedalekiej przyszłości upadający bank będzie miał prawo skonfiskować nawet wszystkie nasze oszczędności. Sprawdź poniżej, skąd ten pomysł i jak się przed tym zabezpieczyć?
Jakiś czas temu informowaliśmy naszych Klientów o zagrożeniu spowodowanym możliwym wejściem w życie dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) i ustawy procedowanej obecnie przez Sejm. Ustawa ta ma zapewnić, że w pierwszej kolejności koszty upadającego banku wezmą na siebie akcjonariusze i wierzyciele (to, co bank jest im winien, zostanie zamienione na udziały w postaci akcji). Ponadto, w przypadku gdyby bank wciąż był niewypłacalny, wówczas depozyty w kwocie przekraczającej 100 tys. Euro będą konfiskowane (wywłaszczane). Naszym zdaniem, zagrożone są również depozyty poniżej 100 tys. Euro, ponieważ środki zgromadzone na depozytach najbogatszych obywateli, są najzwyczajniej niewystarczające dla ratowania upadającego banku (stanowią one mniej niż 1% wartości wszystkich depozytów bankowych w Polsce). Zatem, jeżeli ta ustawa zostanie przegłosowana i wejdzie w życie (wszystkie partie zadeklarowały obecnie głosowanie za przyjęciem projektu ustawy) należy z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że w sytuacji, w której jeden z banków upadnie, to zagrożone będą wszystkie jego depozyty w postaci kont oszczędnościowych, lokat, czy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR (dokładnie tak jak to miało miejsce na Cyprze w 2009 roku).

Naszą hipotezę, którą przedstawialiśmy Państwu przed kilkoma miesiącami, potwierdzają publikacje na strategicznych portalach internetowych traktujących o rynku finansowym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:
 • Money.pl: www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/dyrektywa-brdd...
 • RekinFinansow.pl: www.rekinfinansow.pl/konfiskata-pieniedzy-bank

 • Jak zabezpieczyć swoje oszczędności przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą przyjęcie projektu regulacji BRRD?


  Rozwiązań jest kilka, jednak liczba wiarygodnych, transparentnych produktów finansowych wciąż maleje, ustępując tym ofertom finansowym o wątpliwej rzetelności. Po wnikliwym przeanalizowaniu całego rynku inwestycyjnego w Polsce, Doradcy Finansowi – Syguła&Partnerzy stworzyli portfel produktów, które pozwolą naszym Klientom zabezpieczyć oszczędności swojego życia przed możliwym wywłaszczeniem ich na rzecz banków.

  Przede wszystkim są to rozwiązania z rynku dóbr namacalnych, czyli takich, których nie da się skonfiskować „w białych rękawiczkach”. Kruszce inwestycyjne (złoto, srebro, diamenty), kolekcjonerskie dobra inwestycyjne (takie jak whisky, sztuka, samochody), oraz nieruchomości to aktywa, które w czasach kryzysu z reguły zyskują na wartości. Z rynku kapitałowego wyselekcjonowaliśmy również inwestycje stało-dochodowe, w których zysk wypłacany jest regularnie, co 3-6 miesięcy, oparte o instrumenty inwestujące w Parki Handlowe, aktywa spółek globalnych, czy rynek wierzytelności niepublicznych.

  Obecnie na kontach oszczędnościowych, lokatach i RORach znajduje się niecały 1 bln polskich złotych. Ustawa, którą jednomyślnie popierają wszystkie partie obecne w rządzie, otworzy możliwość odebrania Polakom części tych pieniędzy. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swój kapitał przed możliwym i realnym przejęciem go przez banki, to zapraszamy na darmową konsultację z naszym Doradcą ds. Inwestycji i Oszczędzania, który kompleksowo przeanalizuje Twój portfel inwestycyjny i przedstawi rozwiązania, które zwiększą jego bezpieczeństwo i dochodowość.

  Przemysław Biernat
  509 200 878


  Źródła:
  1. Opracowania i analizy własne Syguła i Partnerzy.
  2. http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/dyrektywa-brdd-depozyty-w-bankach,164,0,2041764.html
  3. http://rekinfinansow.pl/konfiskata-pieniedzy-bank/
.