Faktoring dla biznesu

Często zdarza się, że w przypadku skomplikowanych projektów standardowe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa nie zdają egzaminu. W większości przypadków dotyczy to projektów, które z punktu widzenia standardowych instytucji finansowych są niewystarczająco atrakcyjne bądź zbyt ryzykowne, aby udzielić na ich cel finansowania. Wtedy z pomocą przychodzą nam takie rozwiązania jak Fundusze pożyczkowe, Venture Capital, itp.

W grupie niestandardowych form finansowania i wspomagania przepływów pieniężnych wyróżnić można także Faktoring. Rozwiązanie to polega na spieniężaniu faktur przychodowych na długo przed terimnem płatności, co nierzadko znacząco wspomaga płynnośc finansową przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcesz omówić, któreś z powyższych rozwiązań finansowych zapraszamy na rozmowę z naszym specjalistą w zakresie finansowania przedsiębiorstw.

.